ETAPY REALIZACJI BUDOWY SCHRONU

 

 ​AUDYT


Budowane przez nas schrony są obiektami specyficznymi o niestandardowych walorach użytkowych. Oprócz przewidzianego prawem nadzoru budowlanego a potem odbioru gotowego obiektu zapewniamy – na życzenie klienta, jednostkę audytującą wyspecjalizowaną w kontroli obiektów specjalnych, która niezależnie dokona lustracji prawidłowości działania wszystkich systemów obiektu i jej zgodności z Europejskimi Normami.

 ​ANALIZA TERENU I LOKALIZACJI

 

Podczas projektowania schronów szczególnie ważne jest zbadanie miejsca spełniającego szereg warunków zależnych od czynników geologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.
Pracę rozpoczynamy od szczegółowej analizy lokalizacji, na którą składają się:

 • analiza ukształtowania terenu i poziomu wód gruntowych
 • analiza istniejących i projektowanych obszarów chronionych
 • ocena zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 • sprawdzenie istniejących podziemnych linii energetycznych i wodociągowych
 • ocena możliwości transportowych
 • kompleksowe wykonanie materiałów kartograficznych i geotechnicznych

 

 ​Pozwolenia

W następnym etapie dbamy o formalności związane z realizacją projektu schronu, w tym o:

 • Wystąpienie o zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 • Wystąpienie o wydanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę
 • Negocjacje z władzami lokalnymi, właścicielami gruntów
 • Zgłoszenie organowi architektoniczno-budowlanemu zamiaru realizacji ujęcia wód podziemnych
 • Uchwalenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

​Efektem działań podjętych na tym etapie jest uregulowanie wszystkich formalności oraz uzyskanie kompletu pozwoleń i umów. Te ostatnie są wynikiem dialogu i negocjacji, zapewniających satysfakcję wszystkim stronom. Daje to dodatkową gwarancję stabilności inwestycji.

PROJEKTOWANIE SCHRONU

 

Prace projektowe nad schronem rozpoczynają się podczas etapu zdobywania pozwoleń. Równolegle z procesem załatwiania formalności, wykonujemy projekt techniczny i kosztorys budowli ochronnej, zawierający:

 • Plan ogólny budowli ochronnej
 • Projekt każdego pomieszczenia w obiekcie
 • Plan poprowadzenia wentylacji, kabli i wewnętrznej hydrauliki
 • Projekt filtrowentylacji
 • Projekt systemu zasilania awaryjnego i prądotwórczego
 • Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz

FINALNA REALIZACJA INWESTYCJI

Na życzenie naszych klientów we współpracy z partnerami realizujemy ostatni etap działań projektowych: finalną realizację inwestycji, na którą składają się:

 • Przygotowanie placu budowy pod wykop
 • Przeprowadzenie próbnego wykopu
 • Wykonanie płyty podłogowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropu schronu
 • Wykonanie prac instalacyjnych elektryki, hydrauliki, wentylacji
 • Montaż drzwi i urządzeń systemu wentylacji i niezależnego zasilania
 • Uruchomienie urządzeń i systemów
 • Wykończenie i pełne wyposażenie pomieszczeń mieszkaniowo-sanitarnych
 • 24-godzinne testowanie funkcjonalności schronu

   SCHRON

  Jeśli jesteś zainteresowany, oto nasze dane kontaktowe. Gwarantujemy dyskrecję.

  Leszczynowa 4, 80-175 Gdańsk

  48 792 369 250

  biuro@schron.biz

  ODDZIAŁ
  LILLY-REICH-STR. 4, 80807 MÜNCHEN
  TEL +48 792 369 250